U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Contact informatie

Adviseurs Globalvision-Roermond 

Maasstraat 2

  6049 CB Roermond-Ool

  Telefoon:  +31475550101

  Mobiel:      +31627096678

  E:        info@globalvision-roemond.nl

  W:      http://www.globalvision-roermond.nl 

 

Afbeeldingsgalerie

Infrastructuur.

 • advisering en onderzoek 
 • adviezen bij reconstructies,
 • voorstellen voor herinrichting wegen, bij groot onderhoud; 
 • aanleg en realisatie van parkeervoorzieningen
 • omgevingsmanagement,
 • ondersteuning en advisering bij tenders;
 • workshops,

Omgevingsmanagement  bij Rijkswaterstaat

 Senior Projectmanager, voorzitter beleidsteams omgevingsmanagement Rijkswaterstaat.

Gebiedsgericht benutten(GGB) VOHWN A28, A50, A73, A15, N35 N36 en A28 zuid.

GlobalVision leverde een voorzitter en projectleider bij de verschillende beleidsteams voor RWS, provincies, gemeenten en stakeholders. De ruimtelijke en verkeerskundige eisen werden opgesteld voor de werken in  voorbereiding. Waar bestuurders , experts en praktijk elkaar tegen komen, hier vinden ruimtelijke en economische belangen elkaar.

Bij dit project was het aansturen van verschillende onderzoeksteams en de integraal afstemming een belangrijk component van het hele project

 

 

 

 

IGO Integraal grootschalig onderhoud Oost-Nederland.

GlobalVision leverde daarin de projectverantwoordelijke, voorzitter voor de beleidsteams.

Het Gebiedsgericht benutten (GGB) traject werd uitgevoerd voor het Integraal Groot onderhoud Oost Nederland, voor A 50 (district Arnhem-Nijmegen), de A 18/N18 (district Twente-Achterhoek) en de A 32, N 35, N 36 (district Zwolle).

Een adviseur van GlobalVision was verantwoordelijk voor het aansturen van verschillende projectteams om samen met RWS, Provincie gemeenten en overige stakeholders verantwoordelijk voor het opstellen van de randvoorwaarden en eisen voor de werken in uitvoering. H

ierbij stuurde GlobalVision het adviseurs aan bestaande uit architecten, planeconomen, wegontwerpers, verkeerskundige, conditionerings- en vergunning deskundige. Bij dit project zijn de werkwijze en processen van “Minder Hinder” en “Beter Benutten” een belangrijk component geweest.

 

 

 

 

  

Tenders

Projectleiders mobiliteit en ontwerp geleverd bij verschillende tenderteams in het kader van nieuwe werken en werk in uitvoering, waarbij de disciplines omgevingsmanagement, economie, verkeersmanagement, openbaarvervoer, wegontwerp, stedenbouw, milieu onder onze eindverantwoording vielen:

 • A12 Gouda-Zoetermeer
 • N302 Harderwijk de Nieuwe Weg
 • A12 Grijsoord
 • A12 Lunette-Veenendaal
 • A2 ondertunneling Maastricht.

Inhoud