U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

adviseurs ruimtelijke en mobiliteitsplannenContact informatie

Adviseurs Globalvision-Roermond 

Maasstraat 2

  6049 CB Roermond-Ool

  Telefoon:  +31475550101

  Mobiel:      +31627096678

  E:        info@globalvision-roemond.nl

  W:      http://www.globalvision-roermond.nl 

 

Afbeeldingsgalerie

 Mobiliteit: 

Zonder verkeersmodellen geen goede basis voor een mobiliteitsplan dit product heeft reeds een stabiele positie op de markt verworven en veel van onze klanten kiezen ervoor omdat het voor  verschillende doeleinden gebruikt kan worden en tegelijkertijd heel makkelijk te begrijpen is voor iedereen. Door een goede visualisatie van het dynamisch model worden de uitgangspunten beter onderbouwd.

Diensten:

  • mobiliteitsvisie, plannen en onderzoek; 
  • openbaar vervoersstudies;
  • inrichting stationsgebieden;
  • Quick-scans en second opinion;
  • advisering en onderzoek;
  • ongevallen analyse;
  • parkeeronderzoek.

Ontwikkelen van OV Knooppunt Gulpen.

Projectleider Ontwerp OV Knooppunt Gulpen. Verantwoordelijk voor het aansturen van het het projectteam dat het programma van eisen voor het ontwerp, waarbij drie opdrachtgevers betrokken waren: de Provincie Limburg, Gemeente Gulpen Wittem en de vervoersmaatschappij Veolia.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Projectleider hoofdontsluitingswegen Gemeente Beesel.

Samenbrengen van bestuurlijke en ruimtelijke uitgangspunten en belangen van bewonersgroepen. Heeft geleid tot een Meerjaren Uitvoeringsprogramma. De aspecten subjectieve en objectieve verkeersveiligheid zijn uitgewerkt in deelprojecten waarbij prioritering, geld en bewonerswensen als uitgangspunt zijn.

 

 

Projectleider Maastricht gebiedsontwikkeling Noorderbrug.

Een adviseur heeft een bewonersgroep  ondersteund met  hun reactie op de plannen voor de gebiedsontwikkeling rondom de Noorderbrug in Maastricht. Controleren van de verschillende verkeersmodellen en milieuaspecten en die vertalen naar begrijpbare bewoording voor de bewoners. De werkzaamheden hebben ertoe geleid dat gemeente en bewoners op een gelijkwaardig kennisniveau over de planvorming van gedachten konden wisselen.

 

 

 

Inhoud