U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Contact informatie

Adviseurs Globalvision-Roermond 

Maasstraat 2

  6049 CB Roermond-Ool

  Telefoon:  +31475550101

  Mobiel:      +31627096678

  E:        info@globalvision-roemond.nl

  W:      http://www.globalvision-roermond.nl 

 

Afbeeldingsgalerie

 

Ruimtelijke ontwikkeling.

We zijn er trots op u een deel van onze diensten en produkten  te kunnen presenteren. 

 • implementatie omgevingswet 2019, 
 • opstellen omgevingsplannen en bestemmingsplannen
 • omgevingsrecht
 • distributie planologisch onderzoek (DPO)
 • stedelijk ontwerp;
 • beleidsnota stedelijke ontwikkeling;
 • beeldkwaliteitsplannen;
 • omgevingsmanagement
 • revitalisering bedrijventerreinen, subsidie kansen en aanvragen ;
 • proces-/projectbegeleiding;
 • workshops.

Project Fresh Corridor studie naar een verplaatsing van een Fresh terminal Waal/Eemhaven Rotterdam.

Projectleider “Fresh Corridor” opdrachtgever Frugi Venta. Uitvoeren van een voorspellende analyse van omgevingseffecten van representatieve consortia in termen van ruimteclaims, vervoersbewegingen en emissies voor de te ontwikkelen vers-logistiek-terminal in Waal-Eemhaven. In een integraal projectteam drie deelactiviteiten uitgevoerd n.l.:

 • Globaal ontwerp
 • 24 uur economie
 • Omgevingseffecten

GlobalVision is  eindverantwoordelijke van het projectteam “Omgevingseffecten” voor de onderdelen verkeersbewegingen, geluid en lucht uitgewerkt voor de twee kernvragen:Op macroniveau het effect van de vestiging van Fresh Port Rotterdam in de Waal-/Eemhaven - in vergelijking met de huidige Fruitpoort Rotterdam in de Merwehaven - op het aantal verkeersbewegingen op de Ruit van Rotterdam en in Europa.Op microniveau het effect van Fresh Port Rotterdam op de ontsluitingswegen en de aansluiting op de snelweg A 15 in een vergelijking tussen vestiging in de Waalhaven en de Eemhaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ontwikkelingsprogramma Blaricummermeent, Blaricum.

Projectleider ontwikkelingsprogramma Blaricummermeent voor 870 woningen en een bedrijventerrein. Verantwoordelijk voor het onderdeel planprocedures, ruimtelijke inrichting, mobiliteit en milieu. Onze projectmanager is  verantwoordelijk voor aansturen, opstellen, toetsen en bewaken van stedenbouwkundige eisen, de mobiliteitsaspecten (HOV, bereikbaarheid, parkeren) en milieu( geluid en lucht).

 

 

 

 

 

 

Projectleider herontwikkeling/uitbreiding retailpark “De Centrale” Leeuwarden.

Intermediair tussen de opdrachtgever en gemeente Leeuwarden.

De uitbreiding van het Retailpark (shoppingmall) naar 42.000 m2 en een parkeergarage met 800 plaatsen gaat gepaard met verschillende ruimtelijke, economische en verkeerskundige knelpunten. Met de gemeente en projectontwikkelaar zijn we tot evenwichtige contracten gekomen over werk en planning, die voor beide partijen haalbaar en acceptabel zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectleider ruimtelijke plannen bij rechtsbijstandsverzekering VVAA.

GlobalVision geeft op verzoek onafhankelijke adviezen betreffende geschillen tussen klanten van verschillende rechtbijstand verzekeringen met gemeenten. Zoals het opstellen van juridische ruimtelijke als verkeerskundige adviezen voor verschillende ontwikkelingsplannen ( door heel Nederland) in geschillen. Voor de ontwikkeling van verschillende AHOED's (medische wijkcentra) geadviseerd in economische en ruimtelijke problematiek zoals omgevingshinder, bereikbaarheid, parkeren en verkeersafwikkeling.

 

 

 

Inhoud